Luontaistuotteet.com

Vitamiinit ja kivennäisaineet

Vitamiinit ja kivennäisaineet ovat orgaanisia yhdisteitä, joita ihmisen elimistö ei tuota itsessään. SIksi niitä täytyy saada ravinnosta tai ravintolisistä. Vaikka vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve ei ole kovin suuri, niiden puuttuminen ruokavaliosta aiheuttaa puutostauteja. Tunnetuin puutostauti lienee C-vitamiinin puutoksesta johtuva keripukki, joka tappoi varsinkin merimiehiä 1800-luvulla enemmän kuin kulkutaudit.

Vitamiineja on 13, jotka taas jaetaan rasva- ja vesiliukoisiin vitamiineihin. Rasvaliukoiset vitamiinit, kuten A- ja D-vitamiinit, varastoituvat elimistöön maksaan ja rasvakudokseen. Vesiliukoisia vitamiineja taas pitää saada päivittäin, sillä ylimääräiset vitamiinit liukenevat elimistöstä pois, elimistö ottaa vain sen mitä tarvitsee. Siksi vesiliukoisten vitamiinien puutos ilmenee nopeasti, sillä niiden "varastot" ehtyvät elimistöstä nopeasti. Poikkeuksena on B12 -vitamiini, jonka varastot riittävät usein vuosiksi.

Vitamiinit luokitellaan kirjaimilla, mutta sittemmin, kun saman ryhmän vitamiineja on löytynyt lisää, niitä on alettu luokitella myös numeroilla.

Välttämättömiä kivennäisaineita tunnetaan 11–12. Kivennäisaineet ovat maaperästä lähtöisin olevia alkuaineita, joita ihminen tarvitsee elimistönsä terveellisen toimintaan. Ihmisen elimistö ei itse tuota kivennäisaineita, vaan ne tulee saada ravinnosta. Kivennäisaineita kutsutaan vitamiinien ohella suojaravintoaineiksi tai mikroravintoaineiksi, sillä niiden määrät ovat erittäin pieniä suhteessa muihin ravintoaineisiin. Silti niiden merkitys esimerkiksi aineenvaihdunnan kannalta tai luuston kehityksen kannalta on olennaisen tärkeä.

Vitamiinien ja kivennäisaineiden saantisuositukset

Vitamiinien ja kivennäisaineiden määristä annetaan kansallisia ja yleismaailmallisia saantisuosituksia, joiden tulisi kattaa riittävä saanti sekä riittäviä vitamiinivarastojen kerryttäminen. Suositukset onkin yleensä mitoitettu siten, että niitä noudattamalla saa kymmenkertaisesti sen, mitä minimitaso vaatii. Saantisuositukset on tehty väestön valtaenemmistön tietoja käyttäen, mutta silti vitamiinien tarve saattaa vaihdella yksilöllisesti.

Yksi keino saada selville henkilökohtaiset vitamiinien ja kivennäisaineiden tarpeensa ja varastonsa on mittauttaa niiden tasot verikokeilla. Elimistössä saattaa olla sairauksia tai ruokavaliossa puutteita, joista jotakin vitamiinia tai kivennäisainetta kuluu erityisen paljon, sen imeytymisessä on ongelmia tai sen varastot ovat kokonaan ehtyneet. Nämä asiat selviävät joko puutosoireista tai mittaamalla. Jos mittauksissa esiintyy poikkeamia, vitamiini- ja kivennäisainevajeita voi korjata nauttimalla suurempia annoksia suoraan ravintolisänä.

Vitamiinien saantisuosituksia antaa Suomessa Valtion ravitsemusneuvottelukunta uusimpien tutkimusten pohjalta. Suositusten muuttaminen tapahtuu kuitenkin melko hitaasti ja ne saattavatkin nojautua välillä suhteellisen vanhaan tietoon. Esimerkiksi D-vitamiinin saantisuositukset perustuvat edelleen tutkimuksiin, jotka on sittemmin todettu virheellisiksi. Uusimpien tutkimusten mukaan D-vitamiinin turvalliset saantisuositukset ovat jopa kymmenkertaiset nykyiseen verrattuna. Tästä aiheesta löytyy lisää tietoa kohdasta D-vitamiini.

Katso taulukosta vitamiinien ja kivennäisaineiden tiedot, saantisuositukset ja pääasialliset lähteet:

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko terveyskirjastosta.

Siirry alkuun